Marketing chuyên nghiệp

Độ dài khóa học: 02 ngày
MỤC tiêu khóa học

Chương trình đào tạo này được thiết kế nhằm hệ thống hóa những kiến thức cơ bản cũng như nâng cao về Marketing; trang bị cho học viên những kỹ năng và kiến thức cập nhật nhất trong này, giúp họ hiểu rõ hơn bản chất của từng hoạt động Marketing, từ đó có thể vận dụng chính xác và linh hoạt các kiến thức và kỹ năng được học vào việc nâng cao hiệu quả công việc của mình.

 

Nội dung đào tạo
1. Cơ sở lý luận của Marketing thương hiệu
• Giới thiệu 20 nguyên tắc lý luận của Tiếp thị Thương hiệu
• Tư duy mới: Bản chất sản phẩm của Thương hiệu trong chiến lược kinh doanh
• Tiếp thị Thương hiệu: Mô hình thành công của các tập đoàn thương hiệu hàng đầu quốc tế và những nhận thức về gía trị
• Khái quát quản trị thương hiệu: vai trò của hệ thống quản trị tiếp thị trong chiến lược Marketing Above-the-line và Below-the-line;

2. Chiến lược Sản phẩm & Thương hiệu

• Những quan điểm mới về sản phẩm trong tiếp thị thương hiệu
• Tìm hiểu lợi ích Lý tính (Rational) và Cảm tính (Emotional) để hoàn thiện sản phẩm (dịch vụ) theo quan điểm nhu cầu của khách hàng
• Chiến lược định vị thương hiệu sản phẩm
• Các phương pháp xây dựng ý tưởng sản phẩm (product concept)
Phần thực hành I:

3. Hoạch định Marketing chiến lược

• Quy trình hoạch định Marketing Planning chuyên nghiiệp
• Vai trò của Marketing Audit và Brand Audit (Điều chưa biết của hầu hết doanh nghiệp trong nước).
• Xác lập mục tiêu kinh doanh, mục tiêu Marketing và phân tích cạnh tranh
• Company SWOT và Brand SWOT
• Forecast & Budget
• Hoạch định phân phối và Marketing Below-the-line
• Những phương pháp theo dõi kết quả hoạt động cạnh tranh

4. Nghiên cứu Marketing

• Các quy trình nghiên cứu Marketing chuyên nghiệp
• Hệ thống Marketing Audit và Brand Audit (I)
• Phương pháp nghiên cứu và phân tích hình ảnh, thương hiệu (brand diagnosis);
• Các giải pháp cạnh tranh của một thương hiệu mạnh
5. Marketing Data: Analysis and Solutions
• Quy trình thu thập dữ liệu & nghiên cứu marketing
• Marketing Audit va Brand Audit (II): ứng dụng, phân tích kết quả
 Thực hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *