MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  • -Giúp học viên nâng cao được phương thức quản lý

khách hàng chiến lược

  •  (Key Acount)

 

  • – Giúp học viên hiểu rõ về kênh bán hàng cho khách hàng chiến lược (Key Account)

 

  • – Giúp học viên biết cách xây dựng các mối quan hệ với khách hàng Key Account.

 

  • – Giúp học viên nắm vững các kỹ năng bán hàng cho khách hàng Key Account như:

 

  • – Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng là Key Account;

 

  • – Phương pháp tiếp cận các khách hàng Key Account;

 

  • – Kỹ năng trình bày bán hàng và đám phán;

 

  – Kỹ năng kết thúc và ký kết hợp đồng

 

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

I. Hiểu thế nào về khách hàng chiến lược(Key Acount)

 • Khái niệm về khách hàng chiến lược (Key Acount)
 • Phân biệt giữa Key Acount  và kênh bán hàng truyền thống
 • Lợi ích khi bán hàng cho Key Acount
 • Phương pháp tìm kiếm Key Acount
 • Phương pháp quản lý quan hệ khách hàng chiến lược

II.  Cách xây dựng mối quan hệ với khách hàng (Key Account)

 • Xác định phong cách kinh doanh của từng Key Account
 • Chọn lựa phương pháp tiếp cận
 • Kỹ thuật chăm sóc và phục vụ khách hàng Key Account

III. Phương pháp Quản lý quan hệ khách hàng chiến lược (Key Account)

 1. Giới thiệu về quản trị mối quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management – CRM)
 1. Mục đích của CRM
 1. Quy trình hoạt động của CRM:

IV.   Những Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp cho Key Account

 • Phương pháp tìm kiếm khách hàng chiến lược( Key Account)
 • Lập kế hoạch quản lý và bán hàng cho Key Account

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *