Giá trị cốt lõi

Đoàn kết (Unity): Với phương châm “đoàn kết là sức mạnh”, ISC Group coi đó là sợi dây kết nối tạo nên sức mạnh và cũng như động lực cho mọi sự phát triển lâu bền của tập đoàn.

Đổi mới (Inovation): Để mang đến dịch vụ hoàn hảo và tốt nhất cho khách hàng, chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng đổi mới và tạo ra sự khác biệt và vượt trội với đối thủ.

Trách nhiệm (Responsibility): Mỗi nhân viên tại ISC Group luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với công việc, đối với tập thể, đối với khách hàng và đối với xã hội. Bằng tinh thần tương tác cao nhất và mong muốn hoàn thành công việc ở mức tốt nhất cho mọi khách hàng.

Chất lượng vượt trội (Quality): Chúng tôi luôn hướng tới tư duy chất lượng trong mọi công việc, mọi hoạt động tư vấn dành cho khách hàng.

Sự hài lòng của khách hàng (Customer Satisfaction): ISC Group luôn lắng nghe những phản hồi từ phía khách hàng để thấu hiểu, sẻ chia những mong muốn để mang đến sự hài lòng nhất cho quý khách.

Minh bạch (Transparency): Sự minh bạch được thể hiện từ nhận thức tới hành động của mỗi thành viên của ISC Group. Chúng tôi hoạt động theo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, hợp pháp hóa, theo các tiêu chuẩn quốc tế và luôn minh bạch mọi thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh.


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM