Trong dự án Dự án tư vấn tăng cường năng lực cho Thanh tra  Bộ Giao thông vận tải – Hợp phần 2B dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi  ISC Group đã tham gia

  • Hỗ trợ trong việc xây dựng, ban hành các Sổ tay hướng dẫn trình tự, thủ tục tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; thanh tra trách nhiệm phòng chống tham nhũng;
  • Phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức triển khai Sổ tay công khai, minh bạch thông tin tại Dự án Đường Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
  • Ứng dụng công nghệ thông tin để công khai, minh bạch trong hoạt động của Bộ Giao thông vận tải và phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính
  • Nâng cao năng lực cho Thanh tra viên, công chức của Thanh tra Bộ GTVT thông qua việc xác định nhu cầu đào tạo, phát triển và cung cấp các khóa đào tạo cần thiết cho cán bộ Thanh tra Bộ GTVT
  • Khảo sát và đề xuất Trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác giám sát, điều tra các cáo buộc về gian lận, tham nhũng trong các Dự án và công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và xử lý vi phạm hành chính vi phạm về quản lý và bảo vệ các công trình giao thông

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *