Với mục tiêu “Xây dựng ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh, từng bước chuyên nghiệp, hiện đại và có đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng”, chương trình “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra tới năm 2014” (gọi tắt là Poscis) do 4 nhà tài trợ gồm Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan và Canada được đánh giá là một trong những dự án kỹ thuật có quy mô lớn nhất ngành Thanh tra về cả phạm vi hỗ trợ kỹ thuật, đối tượng thụ hưởng cũng như nguồn kinh phí viện trợ. 

ISC Group đã tham gia:

  • Tổ chức cho đoàn học tập trao đổi kinh nghiệm tại các nước như : Anh, Úc, Newzealand 
  • Hỗ trợ, tư vấn thực hiện viết báo cáo kết thúc dự án – Dự án “Tăng cường năng lực tổng thể Thanh tra Chính phủ đến năm 2014”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *