ISC Group đã tham gia Xây dựng và thực hiện các khóa đào tại kỹ năng mềm nâng cao năng lực cho can bộ nhân viên VNA; Các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ nhân viên Tổng Công ty Hàng không Việt nam tại nước ngoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *