Đánh giá tiến độ Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân Tây Nguyên giai đoạn 2

Trong 2 ngày 14-15/9, tại Tp.Đà Lạt, Ban Quản lý Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 của Trung ương (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động 8 tháng đầu năm 2018, bàn giải pháp hoạt động của dự án các tháng cuối năm 2018 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch dự án năm 2019.

Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 được thực hiện từ năm 2014 -2019 với mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống y tế 5 tỉnh Tây Nguyên. Tổng vốn của dự án từ nguồn ODA của ADB là 70 triệu USD, tương đương 1.457,96 tỷ đồng, cùng với vốn đối ứng của Trung ương và địa phương là 137,5 tỷ đồng. Kết quả mong đợi của dự án sẽ hoàn thiện xây dựng cơ bản 9 bệnh viện huyện, 10 phòng khám đa khoa, 58 trạm y tế; cung cấp trang thiết bị cho 54 trạm y tế, 11 phòng khám đa khoa khu vực, 3 bệnh viện tỉnh, 26 bệnh viện hoặc trung tâm y tế huyện, 5 trường và viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên; đào tạo 125 bác sĩ, dược sĩ liên thông, 162 bác sĩ chuyên khoa cấp 1-2, đào tạo ngắn hạn 10.647 cán bộ y tế, 200 giảng viên và cấp 600 suất học bổng cho học viên DTTS.

Đến nay, dự án đã triển khai xây dựng 72/83 công trình bệnh viện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế đạt 86,75% kế hoạch (trong đó, Lâm Đồng đang thi công sửa chữa nâng cấp 2 bệnh viện, xử lý nước thải 1 bệnh viện và xây mới 9 phòng khám đa khoa khu vực); bàn giao 22 xe ô tô cứu thương và các trang thiết bị thiết yếu cho các đơn vị thụ hưởng; hỗ trợ đào tạo dài hạn bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa 2, liên thông và các khóa đào tạo ngắn hạn (gồm 115 bác sĩ, dược sĩ liên thông, 137 bác sĩ chuyên khoa cấp 1 và 29 bác sĩ chuyên khoa cấp 2; đào tạo 47 bác sĩ chuyên khoa định hướng; cấp 476 suất học bổng cho đối tượng DTTS…).

Đến tháng 8/2018, dự án đã giải ngân khoảng 250 tỷ đồng đạt gần 17% tổng vốn ODA. Nhìn chung tiến độ giải ngân chậm, nguyên nhân do năm 2017 cả 5 tỉnh Tây Nguyên đều không được giao vốn hành chính sự nghiệp nguồn vốn nước ngoài, do đó hầu hết các hoạt động của dự án tại tỉnh như mua sắm trang thiết bị, đào tạo, truyền thông… chưa triển khai theo kế hoạch được duyệt, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ hoàn thành dự án để kết thúc dự án vào 31/12/2019.

Nguồn: Baolaodong.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *